Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Creu de Sant Jordi 2010

PUBLICACIONS

Anem a les arrels

ISBN: 978-84-96248-49-6

Autors: 
Coordinació: Ramon Rial
Equip de treball: Conxita Baños, Roser Canela, M. Antònia Martínez, Núria Mas, Maidos Puig, Àngels Sánchez i Pepita Vidal
Il·lustracions: Ramon Ricart

Contingut

Aquest volum té la intenció de cercar, des de les arrels dels Evangelis, l’origen i el sentit de la persona de Jesús de Natzaret. Es parteix de la seva ubicació en l’espai i en el temps i se centra, després, a conèixer temes com la seva postura davant la llei, la seva actitud davant dels més febles, el seu pensament en relació a la felicitat, la seva actitud respecte del sofriment dels altres, la seva postura sobre el sentit de la persona humana. El darrer tema va destinat a la mort de Jesús i a l’actitud d’esperança que descobreixen els seus primers seguidors. Com en la resta de materials, pretenem que el coneixement de la persona de Jesús no quedi com una qüestió tancada, sinó oberta a altres realitats i tradicions religioses, establint diversos paral·lelismes i comparacions en relació als temes tractats.

Destinataris

Alumnes de 3r curs de Secundària

Cultura Religiosa Educació Primària

Cultura Religiosa Educació Secundària

Ciutadania Primària

Història de les Escoles

Innovar per millorar

Llibre de Matemàtiques ESO (Edició Digital)

Cultura Religiosa ESO (Edició Digital)

Disseny i Programació: Clickart