Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Creu de Sant Jordi 2010

PUBLICACIONS

Busquem la clau

ISBN: 978-84-96248-46-5

Autors:  Coordinació: Ramon Rial
Equip de treball: Josep Lluís Alonso, Teresa Gamisans i Francesc Salvans
Assessorament: Montserrat Fleck

Contingut

En el sisè curs de primària es fa una introducció al món del llenguatge simbòlic, un llenguatge al qual ens hem d’aproximar si volem entendre les expressions religioses de la nostra realitat. Així, doncs, es fa una proposta per conèixer el temps sagrat i l’espai sagrat, com a manifestacions del fet religiós en la nostra cultura i en cultures religioses pròximes. Es presenten les manifestacions artístiques, musicals, populars,... com a elements que expliquen les diferents realitats religioses.

Destinataris

Alumnes de 6è curs d’Educació Primària.

Cultura Religiosa Educació Primària

Cultura Religiosa Educació Secundària

Ciutadania Primària

Història de les Escoles

Innovar per millorar

Llibre de Matemàtiques ESO (Edició Digital)

Cultura Religiosa ESO (Edició Digital)

Disseny i Programació: Clickart