Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Creu de Sant Jordi 2010

PUBLICACIONS

Innovar per millorar

Recull d’experiències 2007  Educació Infantil

Recull d’experiències 2009  Educació Primària

Des de l’Equip d’Educació del Patronat de la Fundació Privada Educativa Vedruna-Barcelona s’ha impulsat la publicació d’un llibre d’experiències d’innovació educativa que es duen a terme a les escoles.

La idea segueix essent molt senzilla: donar a conèixer, mitjançant la seva publicació, experiències educatives que són resultat de la innovació i de la recerca continuada de noves pràctiques realitzades pels mestres de les escoles.

Cultura Religiosa Educació Primària

Cultura Religiosa Educació Secundària

Ciutadania Primària

Història de les Escoles

Innovar per millorar

Llibre de Matemàtiques ESO (Edició Digital)

Cultura Religiosa ESO (Edició Digital)

Disseny i Programació: Clickart