Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Creu de Sant Jordi 2010

L'escola

El Carme- Vedruna és una de les entitats més antigues de Manlleu; es va fundar l' 11 de maig de 1856 quan es van obrir les primeres aules d'ensenyament femení.

El centre és hereu de la iniciativa impulsada per Joaquima de Vedruna. Mn. Puigcarbó va promoure l'escola pública (que més tard va ser privada) i religiosa, adreçada a les nenes. Va ser l'encarregat de cercar els primers donatius entre la gent benestant de l'època. Amb l'ajut de Martí Sanglas, Jacint Munt, Francesc Vilaró i Ramon Madirolas es van comprar els terrenys del carrer Horta d'en Font. 

L'11 de maig de 1856 mossèn Puigcarbó inaugurà l'escola amb la presència de la reverenda mare Paula Delpuig i les cinc germanes Josefa Rovira, Bonaventura Soler, Francesca Capdevila, Francesca Garganta i Engràcia Ribes que es van fer càrrec de l'educació de les nenes.

El 1881 es va dividir la comunitat de monges per a tenir cura de l'escola i del'hospital del poble construït davant mateix de l'escola. 
El 1900 els germans Rusiñol van promoure una escola per als fills dels seus treballadors, dels quals s'havien de fer càrrec les Germanes. Segons la classe social a la qual pertanyien, es dividien en dos grups:

•  Les noies benestants, educació general, dibuix i classes de repàs. 
•  La resta: en lloc de dibuix, rebien classes de cosir.

Amb l'esclat de la guerra civil l'edifici va ser confiscat i les monges van haver de marxar.

Un cop acabada la guerra van reprendre la feina a la torre dels Almeda (més tard torre Oliveres) i hi van romandre fins l'any 1945. Durant aquest anys es van traslladar al nou edifici construït en els mateixos terrenys de l'antiga escola. Les nenes començaven a classe a partir dels dos o tres anys. Alguns anys també hi havia nens, però un cop feien sis anys, canviaven d'escola i s'incorporaven a la Salle.

El Centenari: 11 de maig de 1956. Feia cent anys que havien arribat a Manlleu aquelles cinc religioses procedents de Vic amb un objectiu: la formació de les nenes i noies de la vila. I aquell objectiu inicial s'havia acomplert amb escreix: el col·legi s'havia transformat i nombroses generacions de noies s'havien format a les seves aules.

Fins el 1975 es va fer el Batxillerat a la nostra escola, durant el curs 1975-1976 el col·legi va cedir unes aules a l'ajuntament, per tal de començar la nova modalitat del BUP (aquí va començar la història de l'Institut de Manlleu). Al 1990 amb l'aprovació de la LOGSE es va signar un acord entre el Carme-Vedruna i la Salle , que preveia que el Carme-Vedruna gestionaria les etapes d'Educació Infantil i Primària, mentre que la Salle gestionaria l'ESO i la postobligatòria (Batxillerat i FP). A partir del 1995 començarien a tenir l'estructura de tres classes per curs. 

Actualment a l'escola El Carme- Vedruna hi ha escolaritzats 664 alumnes. Avui és un centre concertat que ha sabut adaptar-se als canvis de la nova societat emergent: l'arribada de gent d'altres cultures i les canviants necessitats dels nostres alumnes, desenvolupant estratègies i metodologies per tal d'atendre la gran diversitat que caracteritza la nostra escola.

L'escola forma part d'una xarxa de 39 escoles Vedruna a Catalunya. Des de l'any 2005 forma part de la Fundació Privada Educativa BCN. 

Etapes

Educació Infantil (3-6 anys)

Educació Primària (6-12 anys)

- Totes les etapes són concertades -

Localització
Bisbe Morgades, 4 · 08560 · Barcelona
938 510 180
http://www.carmevedrunamanlleu.org/
carmemanlleu@vedruna.org
Disseny i Programació: Clickart