Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Creu de Sant Jordi 2010

A la Llar Infantil Vedruna, centre de 0 a 3 anys, tenim com a lema: EDUQUEM EL FUTUR.
Som ESCOLA CRISTIANA en tant que creiem i actuem en l'educació des d'una perspectiva del món humana i cristiana.
Som ESCOLA CATALANA en tant que ens impliquem activament amb una visió social i cultural àmplia de país.
Som ESCOLA VEDRUNA en tant que tenim un ferm compromís amb l'estil propi de les escoles Vedruna de Catalunya.
A la nostra escola eduquem els nens i nenes perquè adquireixin hàbits socials i d'autonomia personal, ajudem els nens i nenes en la descoberta d'ells mateixos, dels altres i de l'entorn. Els eduquem en hàbits senzills i, sobretot, en el respecte a tothom i a l'entorn. Tot això, respectant el ritme personal i estimulant alhora l'experimentació i la creativitat tot i parant especial atenció a accions i actituds.
A l'escola, per aconseguir una feina ben feta i una línia d'actuació coherent i ben definida, treballem en equip. D'altra banda, tot el personal del centre manté una comunicació directa i fluida amb els pares dels nens i nenes mitjantçant la relació cordial i propera diària i a travès de la plataforma digital. 
Disposem d'espais interns i externs amplis i tenim cuina pròpia.
En definitiva, el nostre tarannà es caracteritza per l'acolliment, l'alegria, l'estimació als infants, l'esperit de família i el respecte per les conviccions de tothom.

Localització
Camí de l'Escorial, 24 · 08500 · VIC
938862796
http://www.llarinfantilvedruna.org
llarinfantilvedruna@vedruna.org
Disseny i Programació: Clickart