Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Creu de Sant Jordi 2010

L'escola

L’escola Vedruna de Berga va ser fundada l’any 1858, tot i que la seva història es remunta un temps abans. Al 1837, Joaquima de Vedruna i un grup de germanes, van arribar a Berga per fer-se càrrec de l’hospital de Sang, que en aquells moments atenia als ferits de les guerres carlines. Un dia abans de la caiguda de Berga en mans d'Espatero, Joaquima i el seu grup de germanes van emigrar cap a França on van viure tres anys. L’any 1857, la Congregació torna a Berga i funda diferents institucions: L'Amparo, per a nens orfes de la guerra; l’Escola al costat de l’Hospital (el què ara es coneix amb el nom d’hospital Vell) l’Escola Dominical per a un nombre considerables de noies més grans; i una Residència a la Colònia Rosal, a 3 Km de Berga, per a les noies dels masos que treballaven a la fàbrica tèxtil. Donada la poca capacitat de l’escola antiga i la seva situació pròxima a l’hospital, es va decidir construir la nova escola a la zona dels “Pedregals”, on es troba ubicada actualment.

Etapes

Llar d'infants (0-3 anys) - subvencionada -

Educació Infantil (3-6 anys) - concertada -

Educació Primària (6-12 anys) - concertada -

Localització
Cervantes, 34 · 08600 · Berga
938 210 186
http://www.vedrunaberga.cat
vedrunaberga@vedruna.org
Disseny i Programació: Clickart