Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Creu de Sant Jordi 2010

L'Escola Vedruna Gràcia és un centre educatiu nascut de la voluntat de servei de les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna i és present a Gràcia des de l’any 1862. Des del curs 2007-2008 l’entitat titular de l’escola és la Fundació Privada Educativa Vedruna Barcelona, la finalitat de la qual és garantir la continuïtat de la nostra proposta educativa. Des de la seva fundació promou la formació integral dels alumnes d'acord amb la concepció cristiana de la persona i els prepara per participar activament en la millora de la societat.

Per això compta:

-Amb un equip de professionals preparats, professors i col·laboradors, que es comprometen a oferir una educació coherent   i de qualitat.

-Amb el suport i estímul dels pares d'alumnes, compromesos en l'acció educativa pròpia del centre.

ENSENYAMENT REGLAT

L’Escola Vedruna Gràcia és un centre concertat d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat.

En l’etapa de batxillerat, també concertat, s'ofereixen les següents modalitats:

-Humanitats i Ciències Socials

-Ciència i Tecnologia.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Donada la voluntat de servei de la Institució Titular projectem l'educació més enllà de l'aula i de l'horari lectiu oferint activitats extraescolars:

- Activitats esportives: bàsquet, natació.

-Activitats artístiques: teatre.

-Idiomes: anglès

EDUCACIÓ EN EL LLEURE

L’escola compta amb un grup d’educació en el lleure , “Món Jove” portat per mestres, alumnes i exalumnes de l’Escola que, de forma voluntària, organitza trobades de joves, sortides de cap de setmana i excursions. Durant l’estiu organitzen colònies per als alumnes d’Educació primària i campaments per als alumnes de secundària. Als alumnes més grans se’ls ofereix la possibilitat d’obtenir la titulació oficial de monitors del lleure.

ESCOLA SOSTENIBLE

Preocupats pel medi ambient i la sostenibilitat formem part d’Agenda 21 escolar. La comissió d’Agenda 21 formada per mestres i professors de primària i secundària anima, planifica i coordina les accions i activitats adreçades a assolir els objectius que ens proposem anualment: sensibilitzar els alumnes en la reutilització i en la correcta manipulació dels residus. Per tot això organitzem xerrades i tallers amb els alumnes i coordinem la participació dels claustres. Al mateix temps cerquem la col·laboració de les famílies amb l’ús de boc’roll , de les carmanyoles i cantimplores. Paral·lelament amb els alumnes tenim cura del jardí del pati i de l’hort a l’Educació Infantil.

FAMÍLIA-ESCOLA, ACCIÓ COMPARTIDA

El compromís de l’escola amb les famílies ens ha portat a crear espais de diàleg i reflexió. Al llarg del curs es realitzen trobades de pares, mares, mestres i professors.

Localització
Gran de Gràcia, 236 · 08012 · Barcelona
932188269
http://www.vedrunagracia.org
info@vedrunagracia.org
Disseny i Programació: Clickart