Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Creu de Sant Jordi 2010

PUBLICACIONS

Quines històries!

ISBN: 978-84-96248-43-4

Autors:  Coordinació: Ramon Rial
Equip de treball: Carme Castells, Marta Cendra i Fina Garcia
Assessorament: Montserrat Fleck

Contingut

En el tercer curs de primària, les unitats es desenvolupen a partir del coneixement i l’estudi de vuit relats de l’Antic Testament. Per això, en aquest curs es treballa una selecció de narracions bíbliques que, tot i ser senzilles, ens permeten conèixer alguns dels grans mites bíblics (Creació, Adam i Eva, Caïm i Abel, Noè) i alguns personatges centrals d’una història bíblica compartida amb altres cultures religioses com és el cas d’Abraham, Josep, Moisès i els reis Saül, David i Salomó. Es tracta d’una primera alfabetització que caldrà treballar, de forma més àmplia en cursos posteriors.

Destinataris

Alumnes de 3r curs d’Educació Primària.

Cultura Religiosa Educació Primària

Cultura Religiosa Educació Secundària

Ciutadania Primària

Història de les Escoles

Innovar per millorar

Llibre de Matemàtiques ESO (Edició Digital)

Cultura Religiosa ESO (Edició Digital)

Disseny i Programació: Clickart