Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Creu de Sant Jordi 2010

PUBLICACIONS

Contes i paràboles

ISBN: 978-84-96248-44-1

Autors:  Coordinació: Ramon Rial
Equip de treball: Fina Garcia, Eugènia Juanola, Marta Pont i Dolors Vilà
Assessorament: Montserrat Fleck

Contingut

El quart curs de primària està centrat en una primera aproximació al Nou Testament. Més concretament, la proposta gira entorn de les paràboles que trobem en els Evangelis. A través del llenguatge dels contes i les paràboles, els alumnes poden descobrir valors i actituds que trobem en el Nou Testament. Així mateix, la voluntat del projecte és establir paral•lelismes entre l’expressió cristiana del valor, presentat a través de les paràboles, i les formes expressives que prenen els valors en altres cultures i religions, sigui a través de contes, relats o poemes.

Destinataris

Alumnes de 4rt curs d’Educació Primària.

Cultura Religiosa Educació Primària

Cultura Religiosa Educació Secundària

Ciutadania Primària

Història de les Escoles

Innovar per millorar

Llibre de Matemàtiques ESO (Edició Digital)

Cultura Religiosa ESO (Edició Digital)

Disseny i Programació: Clickart