Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Creu de Sant Jordi 2010

PUBLICACIONS

Espais Interiors

ISBN: 978-84-96248-50-2

Autors: 
Coordinació: Ramon Rial
Equip de treball: Conxita Baños, Roser Canela, M. Antònia Martínez, Núria Mas, Maidos Puig, Àngels Sánchez i Pepita Vidal
Il·lustracions: Ramon Ricart

Contingut

“Espais interiors” és una proposta adreçada al darrer curs de secundària per treballar la dimensió religiosa en la persona humana. Entenem que cada alumne/a ha de poder construir críticament, a través de la descoberta, el seu propi espai interior, un espai personal on es planteja la recerca i el sentit del fet religiós. Per fer-ho, la proposta parteix del treball de les diferents dimensions de l’ésser humà i de l’existència de dilemes morals i religiosos en la vida quotidiana. La proposta presenta, alhora, una diversitat d’espais interiors a través de les principals religions al món, tot treballant el comú que comparteixen i els riscos en què poden caure.

Destinataris

Alumnes de 4rt curs de Secundària

Cultura Religiosa Educació Primària

Cultura Religiosa Educació Secundària

Ciutadania Primària

Història de les Escoles

Innovar per millorar

Llibre de Matemàtiques ESO (Edició Digital)

Cultura Religiosa ESO (Edició Digital)

Disseny i Programació: Clickart