Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Creu de Sant Jordi 2010

PUBLICACIONS

Fet religiós i societat a Catalunya

ISBN: 978-84-96248-48-9

Autors:
Coordinació: Ramon Rial
Equip de treball: Conxita Baños, Roser Canela, David Busquets, M. Antònia Martínez, Núria Mas, Maidos Puig, M. Àngels Sánchez i Pepita Vidal
Assessorament: Montserrat Fleck

Contingut

El segon curs de Secundària, pretén acostar-se a la història de l’església, partint d’una història diacrònica i temàtica que pugui respondre a preguntes que els alumnes de secundària es poden fer: Quina és la presència de l’església i de les religions en una societat com la nostra que es defineix com a no-religiosa? Com s’explica que els nostres paisatges rurals i urbans respirin “presències” del fet religiós en l’arquictectura, l’art, els costums i les celebracions? Quin és el testimoni que dóna l’església i altres religions en l’ensenyament, la salut i l’atenció social? Quins personatges, homes i dones de l’església de Catalunya, han deixat petjada i empremta a casa nostra? Cap a on caminen i quins reptes tenen les religions avui? Quina és la “geografia” eclesiàstica del nostre país? Com està organitzada al costat de la societat civil?

Destinataris

Alumnes de 2n curs de Secundària.

Cultura Religiosa Educació Primària

Cultura Religiosa Educació Secundària

Ciutadania Primària

Història de les Escoles

Innovar per millorar

Llibre de Matemàtiques ESO (Edició Digital)

Cultura Religiosa ESO (Edició Digital)

Disseny i Programació: Clickart